PRIVACY VERKLARING

Je privacy is van groot belang. Daarom houden we ons bij VITELLINI dan ook aan de privacywet. Je gegevens zijn veilig bij ons, we zullen ze netjes gebruiken. In deze verklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die we van je te weten komen. Wil je weten welke persoonsgegevens we precies van je hebben? Vraag dan gerust een overzicht op. Je mag ons ook vragen om de gegevens aan te passen, te wissen of aan iemand anders over te dragen. Stuur een mailtje naar info@vitellini.com, dan maken wij het zo snel mogelijk voor je in orde.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je verzamelen:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitellini.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Deze persoonsgegevens gebruiken we om:

- je betaling af te handelen

- onze nieuwsbrief te versturen

- je te kunnen bellen of emailen over je bestelling

- om je bestelling bij je af te kunnen leveren

- om te voldoen aan de wet, dus bijvoorbeeld voor de belastingaangifte

Delen van je persoonsgegevens: We verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. We geven je personalia alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienst of als we dat wettelijk verplicht zijn. We werken samen met PostNL, deze partner krijgen je persoonsgegevens om je bestelling te kunnen bezorgen.

 

Bewaren van je persoonsgegevens: We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als je ons een vraag stelt bewaren we je gegevens totdat deze vraag naar tevredenheid beantwoord is en zes maanden daarna. Als je een bestelling hebt geplaatst worden je gegevens zeven jaar bewaard, dit is de termijn die de Belastingdienst aangeeft. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VITELLINI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitellini.com. Let erop dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van anderen aanpassen of verwijderen.

 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: VITELLINI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vitellini.com. 

0